Disclaimer

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van NTI B.V. hierna te noemen NTI. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van het NTI. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
Betrouwbaarheid en actualiteit
Het NTI besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het NTI is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. Het NTI garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.